LØRN

kurs

KURSET OM

Geopolitikk og sikkerhet i Arktis

Lær hvordan Arktis og geopolitikk er med å forme øst/vest styrkeforholdet i verden.
Et kurs av Fridtjof Nansens Institutt og ONH med seniorforskere Andreas Østhagen, Gørild Heggelund, Svein Rottem og Arild Moe.

LØRN

Hva du vil lære

I en verden hvor maktbalansen stadig er i endring, står Arktis frem som en kritisk arena for geopolitisk rivalisering og samarbeid.
Gjennom vårt kurs vil du ikke bare lære om Arktis’ geografiske og klimatiske betydning, men også hvordan denne fjerne og tilsynelatende ugjestmilde regionen har blitt et brennpunkt for internasjonale relasjoner og energipolitikk, med dype implikasjoner for øst/vest styrkeforholdet.

Her er en oversikt over de sentrale temaene og ferdighetene du vil utvikle gjennom kurset:

I en verden hvor maktbalansen stadig er i endring, står Arktis frem som en kritisk arena for geopolitisk rivalisering og samarbeid.
Gjennom vårt kurs vil du ikke bare lære om Arktis’ geografiske og klimatiske betydning, men også hvordan denne fjerne og tilsynelatende ugjestmilde regionen har blitt et brennpunkt for internasjonale relasjoner og energipolitikk, med dype implikasjoner for øst/vest styrkeforholdet.

Her er en oversikt over de sentrale temaene i kurset:

Forstå Arktis’ rolle i global geopolitikk:
Få innsikt i hvordan Arktis’ strategiske beliggenhet og rike naturressurser gjør den til et nøkkelområde for internasjonal politikk og økonomisk konkurranse.

Dypdykk i Arktis og storpolitikken:
Lær hvordan Arktis og geopolitikk er med å forme øst/vest styrkeforholdet i verden, og hvordan nasjoner som Kina og Russland posisjonerer seg for å utnytte sine interesser i regionen.

Energi, miljø og bærekraft i Arktis:
Utforsk de komplekse spørsmålene rundt energiutvinning, miljøvern, og bærekraftig utvikling i Arktis, inkludert konsekvensene av klimaendringer og internasjonale avtaler for regionen.

Studier av politiske strategier og sikkerhetspolitikk:
Analyser hvordan ulike nasjoner utformer sine politiske og militære strategier i forhold til Arktis, og vurder potensielle konflikter og samarbeidsområder.

Samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder:
Utvikle dine analytiske ferdigheter og lær å anvende samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder for å undersøke og forstå de geopolitiske dynamikkene i Arktis.

Kritisk tenkning og geopolitisk innsikt:
Styrk din evne til kritisk tenkning gjennom å analysere og diskutere aktuelle hendelser og fremtidige scenarier i Arktis’ geopolitikk.

Hvem er dette kurset for?

Er du fascinert av de skiftende maktbalansene i verden og interessert i hvordan Arktis blir et stadig viktigere geopolitisk sjakkbrett?
Vårt kurs i geopolitikk i Arktis er skreddersydd for deg som ønsker å dykke dypere i regionens komplekse og flerdimensjonale rolle i global politikk, spesielt med tanke på forholdene til Kina og Russland, samt nøkkelaspektene ved energipolitikk.

Cargo Container Ship running with with Tugboat. container ship import export
  • Studenter og akademikere med en interesse for internasjonale relasjoner, politisk vitenskap, miljøstudier, eller energipolitikk som ønsker å forstå de geopolitiske dynamikkene som formes i Arktis.

  • Policy-makers og offentlige tjenestemenn som arbeider med eller ønsker å forberede seg på saker relatert til Arktis, enten det gjelder nasjonal sikkerhet, miljøvern, eller økonomisk utvikling.

  • Journalister og mediepersonell som dekker internasjonal politikk, miljøsaker, eller energimarkeder, og som søker en dypere forståelse av Arktis’ rolle i disse sammenhengene.

  • Næringslivsledere og entreprenører innen energisektoren, sjøfart, og andre industriområder som blir påvirket av politiske beslutninger og klimaendringer i Arktis.

  • Miljøaktivister og NGO-representanter som er opptatt av å beskytte Arktis og forstå de geopolitiske kreftene som påvirker regionens fremtid.

  • Nysgjerrige sjeler med en lidenskap for geopolitikk, som ønsker å utvide sin kunnskap og forståelse av verdens mest presserende internasjonale spørsmål.

Ved å delta i dette kurset vil du få en dypere innsikt i de strategiske, økonomiske, og miljømessige faktorene som driver geopolitikken i Arktis. Du vil også lære om de ulike aktørenes interesser og strategier, inkludert hvordan Kina og Russland posisjonerer seg i regionen, samt de kritiske spørsmålene rundt energipolitikk og bærekraftig utvikling.

Bli med oss for å utforske de siste utviklingene og fremtidige scenarioer i ett av verdens mest dynamiske og strategisk viktige områder.

Forelesere

Svein Vigeland Rottem

Svein Vigeland Rottem er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt. Han forsker på  samarbeid og sikkerhetspolitikk i Arktis, reguleringer av Arktis og Arktisk råd. De siste årene har han publisert flere bøker, artikler og rapporter om maritim sikkerhet, reguleringer i Arktis og  Arktisk Råd. 

Arild Moe portrett

Arild Moe

Mesteparten av forskningen til Arild har vært viet Russland, spesielt energisektoren og energipolitikken. Arild har skrevet om den interne organisasjonen i olje- og gassindustrien, potensialet for utenlandsk deltakelse og eksportpolitikken. Arild har også studert utviklingen av russisk klimapolitikk og deres forhold til energiinteressene, og er for øyeblikket engasjert i et prosjekt om konsekvensene av klimaendringer for økonomisk utvikling i Russlands arktiske områder. 

Gørild Heggelund

Gørild Heggelund er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og har forsket på Kinas miljø-, energi- og klimapolitikk i tre ti-år, de senere årene også på Kinas engasjement, politikk og interesser i Arktis. Hun har lang erfaring som forsker ved FNI og som senior klimarådgiver ved FNs utviklingsprogram i Kina, har bodd mer enn 16 år i Kina og er flytende i kinesisk. Gørild har vært involvert i og leder flere store forskningsprosjekter og publisert en rekke artikler knyttet til Kina, energi, klima og miljø. Hun er en etterspurt ekspert både i media og som foreleser. 

Andreas Østhagen

Andreas Østhagen er førsteamanuensis II ved Oslo Nye Høyskole og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Han forsker på den sikkerhetspolitiske dynamikkene i Arktisk og nordområdene. Andreas har lang erfaring som forsker, seniorrådgiver og direktør fra blant annet Nord universitet, Woodrow Wilson Center, North Norway European Office. Andreas er involvert i en rekke prosjekter innen Arktis, politikk og havforvaltning, har skrevet to bøker og en rekke artikler og er en etterspurt ekspert både i media og som foreleser.

Skroll til toppen