LØRN

kurs

Arktis og geopolitikk

KURS OM

GEOPOLITIKK I ARKTISK

Lær hvordan Arktis og geopolitikk er med å forme øst/vest styrkeforholdet i verden.
Et kurs av Fridtjof Nansens Institutt og ONH med seniorforskere Andreas Østhagen, Gørild Heggelund, Svein Rottem og Arild Moe.

LØRN

Forelesere

Svein Vigeland Rottem

Svein Vigeland Rottem er seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt. Han forsker på  samarbeid og sikkerhetspolitikk i Arktis, reguleringer av Arktis og Arktisk råd. De siste årene har han publisert flere bøker, artikler og rapporter om maritim sikkerhet, reguleringer i Arktis og  Arktisk Råd. 

 
Arild Moe portrett

Arild Moe

Mesteparten av forskningen til Arild har vært viet Russland, spesielt energisektoren og energipolitikken. Arild har skrevet om den interne organisasjonen i olje- og gassindustrien, potensialet for utenlandsk deltakelse og eksportpolitikken. Arild har også studert utviklingen av russisk klimapolitikk og deres forhold til energiinteressene, og er for øyeblikket engasjert i et prosjekt om konsekvensene av klimaendringer for økonomisk utvikling i Russlands arktiske områder. 

Gørild Heggelund

Gørild Heggelund er seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt og har forsket på Kinas miljø-, energi- og klimapolitikk i tre ti-år, de senere årene også på Kinas engasjement, politikk og interesser i Arktis. Hun har lang erfaring som forsker ved FNI og som senior klimarådgiver ved FNs utviklingsprogram i Kina, har bodd mer enn 16 år i Kina og er flytende i kinesisk. Gørild har vært involvert i og leder flere store forskningsprosjekter og publisert en rekke artikler knyttet til Kina, energi, klima og miljø. Hun er en etterspurt ekspert både i media og som foreleser. 

Andreas Østhagen

Andreas Østhagen er førsteamanuensis II ved Oslo Nye Høyskole og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Han forsker på den sikkerhetspolitiske dynamikkene i Arktisk og nordområdene. Andreas har lang erfaring som forsker, seniorrådgiver og direktør fra blant annet Nord universitet, Woodrow Wilson Center, North Norway European Office. Andreas er involvert i en rekke prosjekter innen Arktis, politikk og havforvaltning, har skrevet to bøker og en rekke artikler og er en etterspurt ekspert både i media og som foreleser.

Kursinformasjon

Kategorier:

Kurs Instructor

Thomas Knutsen Forfatter
Skroll til toppen