Videoforedrag og podkaster

Sikkerhetskurs for Nordea

Lær av Norges ledende eksperter innen sikkerhet:

Inge Kampenes
Jack Fischer
Eriksen
Arne Christian
Haugstøyl
Berit Svendsen
Berit Svendsen
Espen Scavenius
Ekspert moderator:
Frode Skaarnes

LØRN i samarbeid med

Geopolitikk
Krig og uro internasjonalt påvirker også norske bedrifter og organisasjoner. I urolige tider øker sikkerhetstruslene i cyberspace og i den fysiske verden. Hvordan påvirkes vi av krigen i Ukraina? Hva har den økte etterretningstrusselen å si for din organisasjon, og hvordan kan dere og din takle urolige og usikre tider?

Innsidere
Har du en innsider i din organisasjon? En viktig trussel for enhver bedrift eller organisasjon er innsidere. Dette er personer i på innsiden, som bevisst eller ubevisst bruker tilgangen på en måte som er ødeleggende for organisasjonen

Cybersikkerhet
Er du klar for cyberkrigen? Slagene i de neste krigene vil foregå i cyberspace. Norske sivile virksomheter vil befinner seg på denne slagmarken. Er din organisasjon rustet for cyberkrigen?

Sikkerhetskultur
Sikkerhetskultur- din forsikring i urolige tider! Den beste forsikringen mot angrep innenfra og utenfra – er en solid sikkerhetskultur. Hvordan etablerer du dette i din organisasjon?

Krisehåndtering
Når krisen inntreffer, er det for sent å starte planleggingen. Hvordan planlegge og øve på kriser, og hva er en god plan for å komme videre etter krisen?

OM KURSET

Sikkerhet er noe vi alle har et forhold til enten det er bevisst eller ikke, og i dette kurset vil du lære om fem utvalgte undertemaer innenfor sikkerhet. Kurset består av både videoforedrag og podkaster på 20 minutter. 
Hver modul avsluttes med selvtesting.

Beregnet tid for å gjennomføre kurset er 5 timer. Leksjonene kan du ta når det passer deg.

 

LÆR AV DE BESTE

Videoforedragsholderne/podkastgjestene er Norges ledende eksperter innen sikkerhet.

Berit Svendsen

Anerkjent leder innen telekommunikasjonsbransjen, med en sterk kompetanse innen digital strategi og sikker digitalisering. Hun b.la har tidligere vært administrerende direktør for Telenor Norge.

Inge Kampenes

Tidligere norsk luftforsvarsoffiser og generalmajors Han var i årene 2017–2022 var sjef for Cyberforsvaret.

Jack Fischer Eriksen

Leder seksjon sikkerhetsrådgiving, og begynte i Advansia etter fem år som administrerende direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Arne Christian Haugstøyl

Gruppeleder for analyse og sikring i Advansia. Han har lang og bred erfaring fra Politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Espen Scavenius

Gruppeleder forberedskap og krisekommunikasjon i Advansia. Han har lang erfaring med beredskap og ulike krisesituasjoner, og har spesialisert seg på krisehåndtering av viljestyrte handlinger knyttet til kriminalitet og terror.

Ekspert moderator -
Frode Skaarnes

Frodes Skaarnes lange erfaring fra Forsvaret, utenrikstjenesten, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjør at han har mange og gode perspektiver på hvordan man blir truffet av dette og hvordan man kan skape robuste systemer for å beskytte seg

OM NORDEA

Nordea er en ledende nordisk finanskonsern med en lang historie som strekker seg tilbake til 1820. Med en sterk tilstedeværelse i hele Norden, inkludert Sverige, Danmark, Norge, og Finland, samt de baltiske landene, tilbyr Nordea en bred portefølje av finansielle tjenester til både privatpersoner og bedrifter. Selskapet er engasjert i bærekraft og samfunnsansvar, og det investerer i digitale løsninger for å forbedre kundeopplevelsen. Nordea legger vekt på skreddersydde finansielle løsninger og er aktivt involvert i samfunnsprosjekter som støtter utdanning og entreprenørskap.

OM LØRN

LØRN utvikler livslang læring for bedrifter og organisasjoner, vi samler innhold fra norske organisasjoner, akademia og eksperter, formidlet i spennende og tilgjengelige læringsformater. Siden 2018 har LØRN produsert pod- og videokaster med det formål å tilgjengeliggjøre det for de som ønsker fersk erfaring og kompetanse fra sentrale aktører i offentlig og privat virksomhet i Norge. I dag utvikler vi læringskonsepter sammen med våre partnere innen akademia, forskning og næringsliv, hvor vi både lager pod- og videokast, digitale forelesninger, illustrasjonsvideoer, animasjonsfilmer, VR/AR/MR produsert innhold og selvfølgelig med mulighet for å dokumentere kompetansen.

OM ADVANSIA

Advansia er en ledende rådgivnings- og ingeniørvirksomhet som tilbyr fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, gjennom å kombinere vår lange erfaring med nytenkning og en helhetlig tilnærming. Vi er 600 dedikerte og modige lagspillere som er involvert i et mangfold av prosjekter av stor samfunnsmessig betydning i sektorene bygg og anlegg, energi og industri.

Skroll til toppen