LØRN

kurs

Videoforedrag og podkaster

Sikkerhetskurs for ledere

Lær av Norges ledende eksperter innen sikkerhet:

Inge Kampenes
Jack Fischer
Eriksen
Arne Christian
Haugstøyl
Berit Svendsen
Berit Svendsen
Espen Scavenius
Ekspert moderator:
Frode Skaarnes

LØRN i samarbeid med

Geopolitikk
Krig og uro internasjonalt påvirker også norske bedrifter og organisasjoner. I urolige tider øker sikkerhetstruslene i cyberspace og i den fysiske verden. Hvordan påvirkes vi av krigen i Ukraina? Hva har den økte etterretningstrusselen å si for din organisasjon, og hvordan kan dere takle urolige og usikre tider?

Innsidere
Har du en innsider i din organisasjon? En viktig trussel for enhver bedrift eller organisasjon er innsidere. Dette er personer i på innsiden, som bevisst eller ubevisst bruker tilgangen på en måte som er ødeleggende for organisasjonen

Cybersikkerhet
Er du klar for cyberkrigen? Slagene i de neste krigene vil foregå i cyberspace. Norske sivile virksomheter befinner seg på denne slagmarken. Er din organisasjon rustet for cyberkrigen?

Sikkerhetskultur
Sikkerhetskultur – din forsikring i urolige tider! Den beste forsikringen mot angrep innenfra og utenfra er en solid sikkerhetskultur. Hvordan etablerer du dette i din organisasjon?

Krisehåndtering
Når krisen inntreffer, er det for sent å starte planleggingen. Hvordan planlegge og øve på kriser, og hva er en god plan for å komme videre etter krisen?

OM KURSET

«Sikkerhet for ledere» gir basiskunnskap i overordnede sikkerhetsutfordringer og sikkerhetskultur.
Kurset er heldigitalt – og er en effektiv måte for ledere og ansatte i etablering av felles grunnkunnskap. Kurset kan brukes i det videre sikkerhetsarbeidet i organisasjonen.

Beregnet tid for å gjennomføre kurset er ca 5 timer. Leksjonene kan du ta når det passer deg. 

LÆR AV DE BESTE

Videoforedragsholderne/ podkastgjestene er Norges ledende eksperter innen sikkerhet.

Berit Svendsen
Spesialrådgiver i Advansia

Anerkjent toppleder innen telekommunikasjonsbransjen, med en sterk kompetanse innen digital strategi og sikker digitalisering. Hun har en sterk forståelse for cybersikkerhetsrisikoer og har arbeidet for å etablere robuste sikkerhetsløsninger for å beskytte mot cybertrusler og datainnbrudd.

Inge Kampenes
Spesialrådgiver i Advansia

Tidligere jagerflyger og generalmajor og var sjef for Cyberforsvaret før han begynte i Advansia. Inge er opptatt av sikker digitalisering og å utvikle og implementere effektive tiltak for å beskytte nasjonale nettverk og kritisk infrastruktur mot cyberangrep.

Jack Fischer Eriksen
Bakgrunn fra Politiet og PST

Leder sikkerhetsrådgivingsatsningen til Advansia. Før Advansia, jobbet han som adm.dir. i Næringslivets sikkerhetsråd. Jack har jobbet strategisk med hele bredden av sikkerhetsfaget, blant annet sikkerhetspolitikk, kommunikasjon og sikkerhetsrådgivning, mot regjerningen, departementene, politiet og næringslivet.

Arne Christian Haugstøyl
Tidligere leder for kontraterror og kontraetterretning i PST

Ansvarlig for analyse og sikring i Advansia. Han har lang og omfattende erfaring fra Politiet og over ti års ledererfaring fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). I tillegg til erfaring innen kontraetterretning og cybersikkerhet har han også solid erfaring fra krisekommunikasjon.

Espen Scavenius
Tidligere sjef for krise- og gisselforhandlertjenesten i Norge

Ansvarlig for beredskap og krisekommunikasjon i Advansia. Han har lang erfaring med beredskap og ulike krisesituasjoner, og har spesialisert seg på krisehåndtering av viljestyrte handlinger knyttet til kriminalitet og terror. Han har lang erfaring fra bl.a. Politiet.

Ekspert moderator -
Frode Skaarnes

Frodes Skaarnes lange erfaring fra Forsvaret, utenrikstjenesten, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjør at han har mange og gode perspektiver på hvordan man blir truffet av dette og hvordan man kan skape robuste systemer for å beskytte seg

Kurs innhold

Jack Fischer
Eriksen
Arne Christian
Haugstøyl

I denne modulen vil deltakerne bli satt inn i hvordan de geopolitiske skiftene påvirker norske virksomheter og sikkerheten til deres ansatte:

 • Forstå den endrede geopolitiske situasjonen i Europa og hvordan dette påvirker din organisasjon.
 • Analysere Russlands og Kinas politikk og dens innvirkning på regionen.
 • Kjenne til hvordan krigen i Ukraina fungerer som en game changer, og påvirker strategiene til russiske etterretningstjenester og organiserte kriminelle.
Arne Christian
Haugstøyl

I denne modulen fokuserer på den ofte undervurderte trusselen – angrep fra innsiden:

 • Forstå ulike former for innsidere: ubevisst, bevisst, rekruttert og muldvarper – Forstå hvorfor alle ansatte er potensielle mål.
 • Kjenne til metodene for sosial manipulering og hvordan ansatte kan bli lurt – Innsikt i hvordan prosessen med å identifisere og rekruttere innsidere skjer.
Inge Kampenes

I denne modulen lærer man om viktigheten av cybersikkerhet, og gir praktiske råd:

 • Kjenne til de tre pilarene i cybersikkerhet: Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet
 • Forstå hvordan organisasjonen kan forbedre cybersikkerheten og gi ansatte effektive råd for personlig cybersikkerhet.
 • Forstå begrepet bærekraftig digitalisering, samt ser på de store skyleverandørenes rolle i «Managing Security Services.»
Berit Svendsen
Berit Svendsen

I denne modulen legger vi vekt på å bygge en sikkerhetsbevisst organisasjonskultur.

  • Kjenne til daglig sikkerhetsmessig ledelse
  • Forstå betydningen av tillit mellom arbeidsgivere og arbeidstakere når det gjelder beskyttelse av selskapets verdier.
  • Forstå betydningen av en risiko- og sikkerhetsfokusert kultur og dens rolle i å redusere utfordringer.
  • Få innsikt i effektive strategier for å bli kjent med ansatte og deres behov
Espen Scavenius

I denne modulen lærer man om krisehåndtering – og hvordan man sikrer drift i og etter en krise:

 • Evnen til å håndtere kriser – og forstå at kontinuitetevne kommer som et resultat av målrettet kunnskapsheving, trening og øvelser.
 • Nødvendig kompetanseheving og ferdighetstrening knytter seg like mye til kommunikasjon og relasjonsbygging, som til organisasjons- og systemlære.
 • God krisehåndterings- og kontinuitetsevne forutsetter kompetanse innenfor elementene: ledelse, struktur og kultur.
 • Forstå hvordan man øver på krisehåndtering.

Kurspakker

Individuell kurspakke

1 person kurslisens
990,-
 • Tilgang til alle læringspodkastene og foredragene
 • Quiz og refleksjonsoppgaver
 • Bekreftelse på gjennomført kurs (PDF)

Gruppe
kurspakke

For virksomheter mellom 2 og 19 kursdeltagere
890,- Pr person
 • Tilgang til alle læringspodkastene og foredragene
 • Quiz og refleksjonsoppgaver
 • Bekreftelse på gjennomført kurs (PDF)
 • Gjennomføringsrapport

Skreddersydd kurspakke

Legg inn din beskrivelse
FÅ TILBUD
 • Tilgang til alle læringspodkastene og foredragene
 • Quiz og refleksjonsoppgaver
 • Bekreftelse på gjennomført kurs (PDF)
 • Gjennomføringsrapport
 • Tilpassede modulintroduksjoner
 • Mulighet for egne læringsmoduler tilpasset bransje/firma
 • Egen branding

LØRN utvikler livslang læring for bedrifter og organisasjoner, vi samler innhold fra norske organisasjoner, akademia og eksperter, formidlet i spennende og tilgjengelige læringsformater. Siden 2018 har LØRN produsert pod- og videokaster med det formål å tilgjengeliggjøre det for de som ønsker fersk erfaring og kompetanse fra sentrale aktører i offentlig og privat virksomhet i Norge. I dag utvikler vi læringskonsepter sammen med våre partnere innen akademia, forskning og næringsliv, hvor vi både lager pod- og videokast, digitale forelesninger, illustrasjonsvideoer, animasjonsfilmer, VR/AR/MR produsert innhold og selvfølgelig med mulighet for å dokumentere kompetansen.

Advansia er en ledende rådgivnings- og ingeniørvirksomhet som tilbyr fremtidsrettede og bærekraftige løsninger innen prosjekt- og byggeledelse, sikkerhetsrådgivning, cybersikkerhet, forvaltning og drift, organisasjonsutvikling, ledelse og teamutvikling og anskaffelser og juridiske tjenester m.m.

Vi er 600 dedikerte og modige lagspillere, som er involvert i prosjekter av stor samfunnsmessig betydning. Et av Advansias satsningsområder er sikkerhetsrådgivning og vi har et av Norges sterkeste miljøer på området samlet under ett tak.

Skroll til toppen

Logg på

Send oss et spørsmål